Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Ochrona przedemerytalna

W mojej firmie przygotowywane są zwolnienia z pracy. Mam 58 lat. Czy jako przyszły emeryt korzystam z ochrony przed wypowiedzeniem? – pyta pan Mariusz K. z Wołomina.


Zochrony przed wypowiedzeniem korzystają jedynie osoby, którym brakuje dwóch lat do emerytury, ale nie do wcześniejszej, lecz w normalnym trybie. W dodatku powinien zostać spełniony jeszcze jeden warunek: okres zatrudnienia pracownika umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury po osiągnięciu tego wieku. Jeżeli pracownik spełnia tylko jeden z tych wymogów, np. osiągnął wyłącznie wymagany wiek, to przepisy kodeksu pracy nie chronią go przed wypowiedzeniem. Oba wymogi bowiem powinny zostać spełnione łącznie.

Ochrona nie obejmuje wypowiedzenia umowy nawet tuż przed rozpoczęciem tego okresu. Jeżeli więc pracownik otrzyma wypowiedzenie wcześniej, a rozwiązanie umowy nastąpi po dacie, od której zaczyna się okres ochrony, to jest ono skuteczne.

Z ochrony nie korzystają też osoby, które wprawdzie spełniają wymienione wymogi, lecz uzyskali również prawo do renty z tytułu niepełnosprawności. Chodzi tutaj o osoby, które z powodu niepełnosprawności zostały zaliczone do pierwszej lub drugiej grupy inwalidów.

Przypomnijmy: prawo do emerytury w normalnym trybie przysługuje kobiecie, która ukończyła 60 lat i ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz mężczyźnie po osiągnięciu 65 lat mającemu 25-letni okres składkowy.

Pan Mariusz K. ukończył 58 lat, więc brakuje mu dwóch lat do tzw. wcześniejszej emerytury. Nie korzysta więc z ochrony przed wypowiedzeniem przewidzianej w art. 39 i 40 kodeksu pracy.