Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Praca za granicą a podatki w Polsce

Pracuje i mieszkam na stałe w Niemczech. Tam również jestem ubezpieczony i płacę podatki. Do Polski przyjeżdżam tylko na parę tygodni w roku. Ostatnio znajomy powiedział mi, że mimo to, że pracuję za granicą i tam płacę podatki powinienem również rozliczać się z polskim urzędem skarbowym. Czy to prawda? Czy jestem zobligowany również w Polsce do płacenia podatku dochodowego?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 3 ust.1 i ust. 1a – stanowi, że osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od wszystkich swoich dochodów (również tych uzyskanych zagranicą) w przypadku posiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei przez miejsce zamieszkania rozumie się posiadanie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (posiadanie domu rodzinnego, konta bankowego, rodziny, przedsiębiorstwa) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku.

W związku z powyższym osoba, która nie przebywają w Polsce przez większą część roku (mniej niż 183 dni), nie posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych i nie uzyskuje żadnych dochodów w kraju, nie jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego w Polsce.

Na marginesie należy dodać, że w celu uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień z organami podatkowymi, powinno się zaktualizować w urzędzie skarbowym swoje dane dotyczące miejsca zamieszkania.