Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Komu się należy i czego dotyczy odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Komu się należy i czego dotyczy odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny należy się osobie, u której na skutek wypadku doszło do doznania obrażeń – materialnych, jak i niematerialnych. Jego wysokość z reguły powinna pokryć wszelkie udokumentowane koszty, które poniesie poszkodowana osoba, zarówno dotyczące uszkodzenia ciała, jak i innych problemów zdrowotnych.

Celem odszkodowania za wypadek komunikacyjny jest rekompensata szkody, do której doszło po stronie poszkodowanego na skutek zdarzenia.

Takie odszkodowanie należy się każdemu poszkodowanemu w wypadku, w sytuacji gdy nie jest on jego sprawcą. Dokładniej należy się ono:

 • poszkodowanemu kierowcy,
 • pasażerom – także tym, którzy jechali ze sprawcą wypadku,
 • pieszym,
 • rowerzystom.

Czego może dotyczyć odszkodowanie komunikacyjne? Przede wszystkim wskazać warto takie aspekty, jak:

 • nabycie leków,
 • zakup opatrunków oraz środków ortopedycznych,
 • koszty uzyskania niezbędnego sprzętu podczas leczenia,
 • koszty różnorakich konsultacji,
 • zabiegi medyczne,
 • konieczność bycia pod opieką osób trzecich,
 • dojazdy na wizyty lekarskie, jak i rehabilitację.

Dodatkowo poszkodowany ma prawo starać się o rentę uzupełniającą, której kwota ustalana jest indywidualnie, w oparciu o dochody poszkodowanego przed, jak i po wypadku drogowym. Ponadto poszkodowany może otrzymać zadośćuczynienie, które przyznawane jest nie tylko na podstawie doznanych obrażeń ciała, ale i na skutek krzywdy emocjonalnej.

Kto wypłaca odszkodowania komunikacyjne? Z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC, świadczenia odszkodowawcze są wypłacane przez zakład ubezpieczeń, w sytuacji gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym jest zobowiązany do odszkodowania za wyrządzoną tym pojazdem szkodę. W przypadku, gdy sprawca nie posiada policy OC lub nie jest on znany, roszczeń należy dochodzić od UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powinien wypłacić odszkodowanie w sytuacji, gdy ubezpieczyciel ogłosi upadłość.

Źródło: kdkadwokat.pl