Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!

Porady prawne – sprawdź na czym polegają i jak mogą Ci pomóc?


Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy zarządza małą, średnią czy dużą firmą samodzielnie lub na zasadach określonego typu spółki, musi zmagać się z wieloma wyzwaniami. Niemalże na każdym kroku na drodze kariery zawodowej musi on stawić czoła zawiłym przepisom prawnym z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego, czy podatkowego. Odnalezienie się w gąszczu przepisów, aktów prawnych i kruczków często jest ponad siły początkującego przedsiębiorcy. Ogrom obowiązków spoczywających na właścicielach firm często nie pozwala im poświęcić odpowiednio dużo czasu na zagłębienie się w liczne przepisy. Odpowiednim wyjściem dla takich przedsiębiorców są porady prawne i profesjonalna pomoc wykwalifikowanego znawcy prawa.

Czym są porady prawne i jaki jest ich zakres?

Pomoc prawna są to szczególne usługi świadczone podmiotom podlegającym stosunkom prawnym. Ich celem jest ochrona interesów owych podmiotów. Przygotowując się do skorzystania z porad każdy podmiot prawny powinien skompletować wszelkie niezbędne dokumenty, które dokładnie określą prawnikowi problem klienta. Prawnicy swoją pracę opierają głównie na znajomości dokumentów i bez nich nie są w stanie udzielić wartościowej porady.

Pierwsza rozmowa z prawnikiem może wydać się klientowi bardzo nietypowa. Po przekazaniu właściwej dokumentacji prawnikowi może się okazać, że będzie on potrzebował więcej czasu na zapoznanie się z ich treścią. Wtedy rozmowa na pierwszym spotkaniu będzie krótka i zdawkowa, a na dokładne omówienie problemu przyjdzie czas na kolejnym spotkaniu.

Podczas omawiania problemu prawnik dokładnie wytłumaczy w czym tkwi problem i znajdzie właściwe jego rozwiązanie. W zależności od trudności sprawy  prawnik określa ile będzie czasu zajmie przeanalizowanie problemu oraz ile spotkań z klientem będzie koniecznych, by podjąć odpowiednie działania.

Zakres pomocy prawnej obejmuje:

  • porady prawne,
  • zastępstwo procesowe,
  • opracowywanie aktów prawnych,
  • obronę w sprawach sądowych,
  • inne usługi.

Darmowa pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce działa od 1 stycznia 2016 roku. Wraz z wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiatowych punktach porad jest możliwość skorzystania z porad wykwalifikowanych prawników: radców prawnych, adwokatów, czy doradców podatkowych. Bezpłatnych porad prawnych w przeznaczonych do tego punktach mogą również udzielać osoby, które:

  • ukończyły studia prawnicze i posiadają tytuł magistra,
  • posiadają przynajmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawnika,
  • korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie były karane za popełnienie umyślnego przestępstwa, ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego.

Pomoc prawna z urzędu

Pomoc prawna z urzędu przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego. Od 2010 roku osoba, która ubiega się o taki typ pomocy nie musi być zwolniona z ponoszenia kosztów sądowych. Aby uzyskać pomoc z urzędu konieczne jest wykazanie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia prawników. Kolejnym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu, w którym ma toczyć się dana sprawa. Do wniosku należy dołączyć informację o członkach rodziny, zaświadczenia o majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Jest to obowiązkowy krok. Oświadczenie może mieć postać formularza, który powinien być dostępny w każdym sądzie.

Sąd podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie darmowej pomocy prawnej bierze pod uwagę stopień skomplikowania sprawy. Jeżeli uzna, że do reprezentowania interesów strony niezbędny jest adwokat lub radca prawny, wniosek rozpatrywany jest pozytywnie. W przypadku oddalenia wniosku przez sąd, strona może ponownie wnioskować o przyznanie jej prawnika. Osoba starająca się pomoc prawną z urzędu ma możliwość samodzielnego wyboru konkretnego adwokata lub radcy prawnego, wystarczy we wniosku podać imię i nazwisko pełnomocnika. O przyznaniu pomocy konkretnego prawnika decyduje Okręgowa Rada Adwokacka lub Okręgowa Izba Radców Prawnych.

Jak widać, w dzisiejszych czasach nie trzeba obawiać się zawiłych przepisów prawa. Każdy przedsiębiorca oraz osoba nie prowadząca własnej firmy może w każdej chwili skorzystać z kompleksowej pomocy prawnej odpłatnej czy też darmowej w odpowiednich punktach porad mieszczących się w urzędach. Również podczas postępowań sądowych strony mają możliwość skorzystania z darmowej pomocy adwokata lub radcy prawnego.