Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Ustalenie płci po poronieniu a prawa rodziców

Ustalenie płci po poronieniu a prawa rodziców

„Poroniłam w 12. tygodniu ciąży. Jestem właśnie w szpitalu i zastanawiam się, czy przysługują mi jakieś prawa w związku z tą sytuacją? Od lekarza wiem, że nie udało się ustalić płci dziecka… Ania” Coraz częściej dostajemy podobne pytania o prawa po poronieniu. Odpowiadamy, co zrobić w takiej sytuacji krok po kroku.

Prawa po poronieniu – przysługują bez względu na moment poronienia

Niezależnie od momentu straty ciąży (w przypadku Ani to 12. tydzień) rodzice mogą skorzystać z należnych praw: pochowania dziecka, rejestracji go w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC), przejścia na skrócony urlop macierzyński (56 dni) i odebrania zasiłku pogrzebowego (4000 złotych). Również dodatkowe prywatne ubezpieczenia często obejmują wypłacenie odszkodowania w takiej sytuacji.

Wszystkie te prawa – oprócz organizacji pogrzebu – wymagają jednak odebrania ze szpitala karty martwego urodzenia. Do jej wydania niezbędne jest natomiast ustalenie płci.

Kiedy w szpitalu nie da się ustalić płci dziecka…

Ania w swojej wiadomości napisała, że płci dziecka nie udało się ustalić w szpitalu. W przypadku poronień do ok. 16. tygodnia ciąży to dość częsta sytuacja – lekarz nie jest wówczas w stanie określić płci jedynie na podstawie badań organoleptycznych.

Na szczęście to nie zamyka rodzicom drogi do skorzystania z należnych praw. W takim przypadku możliwe jest zlecenie badania genetycznego w prywatnym laboratorium. Badanie DNA pozwala określić płeć bez względu na czas poronienia, ponieważ jest ona ustalona już w momencie poczęcia.

Ustalenie płci po poronieniu – prawo rodziców

Aby wykonać genetyczne badanie płci, rodzice mogą wypożyczyć ze szpitala próbki z materiałem poronnym. Najlepiej od razu poinformować personel szpitala o chęci realizacji takich badań, żeby materiał został zabezpieczony prawidłowo i żeby wykonanie badania było możliwe.

Do badania DNA przekazuje się próbkę w soli fizjologicznej (np. kosmówkę lub fragmenty pępowiny) albo bloczek parafinowy. Zależnie od laboratorium na wynik czeka się kilka-kilkanaście dni.

Wynik badania i rejestracja dziecka w USC

Gdy laboratorium genetyczne ustali płeć i wyda wynik, rodzice powinni udać się z nim do szpitala. Tam zostanie wydana karta martwego urodzenia, która będzie podstawą do rejestracji dziecka w USC. Szpital przekazuje dokument w ciągu 1 dnia do urzędu lub bezpośrednio rodzicom, którzy mają 3 dni na rejestrację. Po odebraniu aktu urodzenia dziecka z adnotacją o urodzeniu martwym rodzice mogą działać dalej.

Skrócony urlop macierzyński i zasiłek pogrzebowy

Skrócony urlop macierzyński trwa 56 dni od momentu poronienia. Aby z niego skorzystać, należy przedstawić pracodawcy wniosek o urlop oraz akt urodzenia dziecka. Ważne: między poronieniem a urlopem, w czasie oczekiwania na wynik badania płci nie można chodzić do pracy.

Po organizacji pogrzebu (szczegóły należy ustalić z zarządcą cmentarza, zakładem pogrzebowym i ewentualnie duchownym) rodzice mogą odebrać zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 złotych. W tym celu powinni – w ciągu 12 miesięcy od dnia poronienia – złożyć wniosek w ZUS i dołączyć do niego m.in. akt urodzenia dziecka oraz dowody poniesionych kosztów (np. faktury).

Warto również pamiętać, że do pochowania dziecka nie trzeba mieć karty martwego urodzenia – wystarczy wydawana przez szpital karta zgonu (która nie uprawnia do skorzystania z innych praw). Co ważne, nie ma również obowiązku organizacji pogrzebu.

Autor: Agnieszka Łapajska, www.testDNA.pl

Zdjęcie © morganka/pl.123rf.com