Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Co może zrobić mężczyzna, który wątpi w to, że jest biologicznym ojcem dziecka?

Co może zrobić mężczyzna, który wątpi w to, że jest biologicznym ojcem dziecka?

W takiej sytuacji może dość szybko rozwiać swoje wątpliwości wykonując badanie ojcostwa, które rozstrzygnie, czy jest ojcem dziecka czy nie. Badanie to daje jednoznaczny wynik i jest informacją na całe życie.

Badanie z formalną procedurą – jeśli wynik ma posłużyć jako dowód w sądzie

Przykładowo w sprawach o alimenty, spadek, czy zaprzeczenie ojcostwa. Aby wynik takiego badania miał pełną wartość dowodową, próbki do niego muszą zostać pobrane w placówce medycznej w obecności świadków. Badanie odbywa się po okazaniu przez uczestników testu (domniemanego ojca, dziecka oraz matki) ważnych dokumentów tożsamości. Z całej procedury pobrania spisywany jest protokół, a klient oprócz wyniku otrzymuje też opinię biegłego sądowego. A co jeśli klient nie może dopełnić powyższych wymogów? W takim przypadku może zlecić prywatne, całkowicie dyskretne badanie ojcostwa. Będzie ono tak samo pewne jak badanie sądowe i może stanowić wstępny dowód w sprawie.

Prywatne badanie ojcostwa – badanie, które gwarantuje komfort i anonimowość

Żeby zrealizować prywatny test na ojcostwo nie trzeba podawać danych osobowych jego uczestników, co gwarantuje pełną dyskrecję. Nie wymaga on również spełnienia pozostałych warunków obowiązujących przy sądowym teście na ojcostwo. Chodzi tu przede wszystkim o konieczność pobierania próbek w placówce medycznej, obecność matki w badaniu i weryfikację tożsamości wszystkich jego uczestników. Decydując się na takie dyskretne badanie ojcostwa, mężczyzna, który wątpi w swoje rodzicielstwo może pobrać próbki od siebie i dziecka samodzielnie w domu, a następnie wysłać je pocztą do laboratorium, w którym zlecił test. W niektórych laboratoriach można też zamówić kuriera po odbiór materiałów przeznaczonych do badania. DNA potrzebne do przeprowadzenia prywatnego badania ojcostwa może pochodzić z dowolnej próbki: wymazu z policzka, gumy do żucia, szczoteczki do zębów, maszynki do golenia, niedopałka papierosa, kubka, szklanki, widelca, smoczka, gryzaka dziecięcego oraz wielu innych przedmiotów, których używa się na co dzień.

Zestaw, który posłuży domniemanemu ojcu do pobrania próbek w niektórych firmach można otrzymać w formie dyskretnej przesyłki, po wcześniejszym zamówieniu go np. przez Internet. Taka przesyłka nie jest opatrzona pieczątką ani logo laboratorium. Nie zawiera żądnych elementów, które mogłyby sugerować skąd pochodzi.

W dyskretnym badaniu ojcostwa szczególnie istotna jest analiza 24 markerów genetycznych

Ponieważ badania te są badaniami wykonywanymi na potrzeby prywatne, a w tych wystarczy jedynie udział ojca i dziecka. Wynik badania ojcostwa wykonanego na podstawie 24 markerów jest pewny, nawet jeśli biorą w nim udział tylko dwie osoby. Jego rezultat jest jednocześnie tak samo wiarygodny, jak wynik badania sądowego.

Profil genetyczny – powinien być nieodłącznym elementem każdego wyniku badania ojcostwa

Profil genetyczny jest bowiem najważniejszym dowodem z badania ojcostwa. Zawiera dane, na podstawie których laboratorium ustaliło czy mężczyznę z dzieckiem łączą biologiczne więzy czy też nie. Jest to informacja pewna i jednoznaczna.

Badanie ojcostwa z danymi osobowymi – nie ma się czego obawiać

Osoby, które zdecydują się na badanie ojcostwa z danymi osobowymi mogą czuć się bezpieczne. To, że klient przekazuje pracownikom laboratorium swoje dane osobowe, nie oznacza że mogą oni zrobić z nimi co chcą, np. udostępnić komuś z zewnątrz. Dane osobowe klientów podlegają bowiem ścisłej ochronie. Jest to odgórny wymóg, który wynika z ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Obowiązek jej przestrzegania mają również laboratoria genetyczne.

Natalia Jeziorska, testDNA

Zdjęcie: ©solovyova/Depositphotos.com