Przyjazny prawnik!

Odpowiada na Wasze pytania!
Prawo pracy. Jak rekompensuje się pracę nadliczbową?

Prawo pracy. Jak rekompensuje się pracę nadliczbową?


Gdy w danym okresie rozliczeniowym pracownik pracował ponad normalny czas pracy, wówczas konieczne jest odpowiednie rozliczenie jego czasu pracy i zrekompensowanie pracy nadliczbowej.

Pracodawcy często mają trudności z rozliczaniem pracy nadliczbowej. We współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Jacka Siedlca przygotowaliśmy krótki poradnik.

Rekompensata za nadliczbowe godziny pracy pracowników powinna być ustalana na podstawie ewidencji czasu pracy. Pracodawcy są zobowiązani do prowadzenia takich właśnie ewidencji dla każdego pracownika.

W karcie ewidencji pracy uwzględnia się następujące informacje:

  • praca w godzinach nadliczbowych
  • praca w niedziele i święta
  • praca w porze nocnej
  • praca w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy dla przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
  • urlopy
  • dyżury
  • zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy

Roczny limit godzin nadliczbowych to 150 godzin, tygodniowy to 8 godzin, natomiast na dobę – 5 godzin. Pracodawca musi również pamiętać o tym, że zakaz pracy w godzinach nadliczbowych dotyczy pracowników młodocianych oraz kobiet w ciąży.

Rekompensowanie pracy nadliczbowej

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom przysługuje normalne wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę. Oprócz tego powinna być ona rekompensowana w inny sposób – dodatkami czy czasem wolnym. Ostateczna decyzja dotycząca formy rekompensaty zależy od pracodawcy.

Dodatek 100%

Przysługuje on wtedy, gdy pracownik pracuje w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy lub w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Ponadto dodatek powinien być wypłacony przy przekroczeniu 40-godzinnej normy czasu pracy na tydzień.

Dodatek 50%

Przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych na dobę w dni robocze pracownika (także w niedziele i święta), w dni wolne dla pracownika równoważące czas pracy oraz w dni, które miały być dla pracownika wolne.

Czas wolny na wniosek i bez wniosku pracownika

Prawo pracy - godziny nadliczbowePracownik może przygotować wniosek o uzyskanie czasu wolnego w tym samym wymiarze, co liczba przepracowanych godzin nadliczbowych.

Gdy czas wolny udzielany jest bez wniosku pracownika, musi być on udzielony w wymiarze wyższym o połowę niż liczba przepracowanych godzin i musi być udzielony najpóźniej do końca danego okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła praca w godzinach nadliczbowych.

Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych

Gdy pracownik wykonuje pracę stale poza zakładem pracy, można zastąpić wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych przez ryczałt. Wysokość ryczałtu odpowiada przewidywanemu wymiarowi czasu pracy w godzinach nadliczbowych.

W razie dodatkowych pytań, skonsultuj się z ekspertem – do skorzystania z usługi zaprasza Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Siedlec: http://www.kancelaria-siedlec.pl/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych.html.